donderdag 4 januari 2018

Moet u weten...

Door Tjalling van den Bosch

Het is bekend dat de epistels op dit blog niet alleen door dammers 
worden gelezen; toch richten we ons nu tot hen (de dammers). 
Traditioneel is de maand januari (in Friesland) elke zaterdag bezet; 
natuurlijk met de Nationale Clubcompetitie (op 6 en 20 januari) en 
op de 'andere' zaterdagen staan traditiegetrouw de volgende 
twee prachtige toernooien op het programma: 

13 januari: Sibbele Reekers damtoernooi te Woudsend. 
Opgeven bij Jan Kramer (Janenrixt12@gmail.com) of bij 
Onno Reekers (o.reekers@ziggo.nl). 
Aanvang: 10.00 uur (3 partijen - speelduur: 50 minuten p.p.p.p.). 

27 januari: Hepie Koelstra-rapid-damtoernooi te Twijzelerheide. 
(U weet wel, het toernooi waardoor u miljonair kunt worden!!).
Opgeven bij Hans van Dijk (jw.vandijk@knid.nl). 
Aanvang 10.00 uur (7 ronden - speelduur 25 minuten p.p.p.p.). 

Beide toernooien hebben de laatste jaren te maken met een
neerwaartse spiraal wat betreft het aantal deelnemers; het zou 
zonde zijn als dergelijke fantastische toernooien (met een zeer
lange historie) zouden verdwijnen! 
Dus geef u z.s.m. op; u bent in ieder geval op de hoogte. 

Drie tegen één . . . 

Doorspelen in een 'drie om één' (remisestand) is voor velen zo denigrerend, 
dat men (de speler met 'één') zich daar soms vreselijk over opwindt. 
Het vergalt hun plezier, terwijl er eigenlijk niets onreglementairs gebeurt! 
Gelukkig is er in de regelementen iets vast gelegd, waardoor men niet
eindeloos kan doorspelen. 
Sowieso staat er in het reglement: 'de vijfentwintig-zetten-regel'; "vijfentwintig 
opeenvolgende zetten alleen met dammen, zonder te hebben geslagen, is
remise". 
Deze regel is niet bij veel dammers bekend, terwijl de 'zestien-zetten-regel'
in een 'drie-om-één' wel bekend, maar het daarbij de vraag is of men wel
precies weet hoe dat zit?!?  

Laten we eens uitgaan van de volgende stand: 

Wit is aan zet en de stand is remise; zwart wil echter doorspelen!
Dus begint wit met 34-29; het duurt zes zetten voordat wit op dam komt envoordat zwart al zijn schijven tot dam heeft gekroond, zijn de zestien zetten al zo'n beetje gehaald en kan wit dus de puntendeling claimen, maar . . . ., dat is echter niet volgens de regels!
De 'zestien-zetten-regel' gaat pas in op het moment dat beide spelers een dam hebben(!), dus vanuit het bovenstaande situatie duurt het nog minimaal zes wederzijdse zetten, voordat 'de-zestien-zetten-regel' ingaat!

Inderdaad is het zo, dat de stand van bovenstaand diagram potremise is; zoals goede dammers weten, moet zwart wel de lange lijn (bilnaad) bezetten en wit
kan dan (in dit specifieke geval) de overige schijven dusdanig dwarsbomen, zodat
zwart niet in staat is om zijn andere schijven tot dam te kronen, zonder de
hoofdlijn te verlaten. 
Maar daar gaat het in dit geval niet om; het feit dat velen niet precies op de hoogte
zijn van de regelementen, that's the issue!
De 'zestien-zetten-regel' gaat pas in, nadat beide spelers minimaal één dam hebben(!)dáár gaat het over. Dat is iets dat: Moet u weten . . .

Nog een voorbeeld van de 'zestien-zetten-regel', maar dan voor de gevorderden(!):

Soms is het niet noodzakelijk dat alle schijven van de meerderheidspartij ook daadwerkelijk 
tot dam worden gekroond (een * -sterretje- achter de zwarte zetten betekent dat deze zet
verplicht is): 

1.   40-44   11-16  2.  44-49   16-11  3.  45-34   11-16*  4.  49-35    16-02*  5.  34-39   02-07*  6.  50-45   07-02*  7.  35-49    02-16*  8.  45-40  16-07*  9.  39-34   07-11* (op 7-16 volgt 49-44 +)
10.  34-01   11-02*   11.  40-34   02-16* 12.  34-29  16-02*  13. 49-35  02-11* 

Nu is er een cruciaal moment aangebroken; wit kan nu winnen door 01-07 en 29-24, 15 en een halve zet; geheel volgens de regels! Maar . . ., wit ziet de andere winst! 

14  35-44   11x50 
15  01-06   50-45 
16  06-01   45x23 en remise!! het slaan van de dam op 23 is de zeventiende zet!
Absurd natuurlijk, maar de scheidsrechter is gebonden aan de reglementen en
dient in deze situatie de remise uit te spreken!!  

Zo nauw luistert het dus; het is zeer twijfelachtig of een ieder op de hoogte is (was) vandit alles! 

Salou 2018 . . . 

Dan nog even iets anders; Nederlandse dammers die mee willen doen aan het 
(open) toernooi in Salou (van zondag 20 t.e.m. maandag 28 mei) kunnen zich 
maar het beste zo spoedig mogelijk opgeven. 
U moet weten, dat het aantal beschikbare plaatsen voor Nederlandse dammers 
op (ongeveer) 75 is gesteld. 
Het maximaal aantal deelnemers aan het toernooi aan de Spaanse Gouden Kust 
(Costa Dorada in het Spaans; voor de zekerheid, in het Catalaans: Costa Daurada)
is inderdaad nog steeds 150, maar de organisatie stelt ook 75 deelnemers uit het 
buitenland in staat om mee te doen. 
De buitenlandse dammers hebben vaak wat meer tijd nodig (voordat ze definitief kunnen zeggen of ze meedoen) vanwege visum-perikelen en eventuele toestemming van hun nationale dambond.
Dat is de reden dat zij nog niet op de deelnemerslijst staan, maar er is dus wel plaats voor hen gereserveerd! 
Zo, nu bent u weer op de hoogte: Kennis (iets weten) geeft macht; kennissen hebben (op de juiste plaats) is vaak machtiger, maar dat is weer een heel ander chapiter! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten