dinsdag 17 juli 2012

Thijs Talsma jr.


Door Tjalling van den Bosch

Dynastie

De Talsma's kregen het dammen met de paplepel ingegoten.
Als we uitgaan van onze hoofdpersoon dan gaan we eerst twee
generaties terug.
Grootvader Thijs Talsma was één van de oprichters van de damclub in
Rinsumageest, het was daarom logisch dat zijn zonen, Johannes (vader van
Thijs jr.), Anne en Sikke, zich ook bekwaamden in het spel der 100 ruiten.

De zonen van Johannes Talsma, naast onze hoofdpersoon waren daar (volgens
mij) ook nog Sicco, Anne-Dirk, Hidde en Tjitse, hebben ook allemaal gedamd of
dammen nu nog.
Het is niet zo dat de nazaten van grootvader allemaal lid werden van de club
in Rinsumageest, want er moest brood op de plank komen.
Johannes was arbeider bij de boer en dan was er lang niet altijd werk in de
directe omgeving van het dorpje waar vlakbij Bonifatius ooit definitief zijn
hoofd liet hangen.
Dus verhuisden de Talsma's nogal eens, in één van "De Huizumer"s vertelde
Johannes waar hij allemaal had gewoond.
Het waren allemaal dorpen zoals, naast Rinsumageest, ook Hommerts, Bornwird,
Tzummarum en Deinum.

Na dit reisje door Fryslan gaan we verder met Thijs (jr.), die zijn carrière begon
bij damclub Oudebildtzijl.
Geheel in de (dam)traditie van de Talsma's werd hij ook liefhebber van de combinatie.
Soms werden de schijven zo rigoreus over het bord verdeeld, dat een slagzet niet
uit kon blijven.
In mijn speurtocht naar interresante spelmomenten vond ik een partij tussen
Thijs en zijn oom Anne en het was vermakelijk om te zien hoe de eerstgenoemde de
partij won na keurige positionele manoeuvres, niks geen combinaties, oom werd
gewoon "netjes en droog" van het bord gezet.

Ook de partij tussen Thijs en Martin Dolfing viel mij op, al was het alleen al om
de naam die de witspeler thans in de damwereld heeft.
Bedenk wel dat het hier om een nog heel jonge Dolfing gaat.

Wit: Martin Dolfing
Zw.: Thijs Talsma
Uit de nationale competitie van 1993.

De latere nationaal kampioen schoot een bok toen hij 29-24 speelde, hij had nog wel gezien dat(23-28) niet mogelijk was vanwege 24x33, maar hij had geen rekening gehouden met (23-29)24x11 (16x7) 34x23 (25x45) en tot overmaat van ramp mag 23-19 niet vanwege 18-22, dus gaf de nog jonge Martin op als een man.

De volgende stand komt uit de "onderlinge" van Huizum uit 1995 en je zou kunnen zeggen dat dit typisch (Thijs) Talsma is.
Positioneel staat zwart mijns inziens goed tot zeer goed.
Maar er zitten veel addertjes onder het gras . . . . .

Wit: Thijs Talsma
Zw.: Erwin Heslinga

Zwart aan zet en er zijn veel mogelijke voorzettingen verhindert vanwege combinaties,
zoals (6-11), (8-12), (10-14) en ook de zet die Erwin speelt is niet goed:
1...13-19? 2.26-21 27x16 3.37-32 28x37 4.47-42 37x48 5.33-29 24x33 6.39x17 48-30 7.35x02

U ziet nu waarom het dammen voor het geslacht Talsma een combinatiespel is. . . .
Wel wil ik nog even aangeven dat in de (laatste) diagram zwart positioneel heel goed
komt te staan als hij (13-18) speelt, maar ja, dan waren er, door onze hoofdpersoon,
waarschijnlijk wel weer andere combinaties ingevlochten . . . .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten