woensdag 18 februari 2015

Bijten...

Door Tjalling van den Bosch

Uit hoofde van de 'voorpret' kijken we even vooruit; naar de maand mei om precies te zijn. De vijfde maand van het jaar is traditioneel gereserveerd voor twee prachtige (open) damtoernooien, namelijk de Thailand Open (dit jaar van 8 t.e.m. 15 mei 2015) en de Salou Open (van 23 mei t.e.m. 2 juni 2015). Het toernooi in Azië is dit jaar aan haar 11de editie toe, terwijl het toernooi aan de Costa Dorada dan voor de 18de maal plaatsvindt.
U ziet aan de datums dat de twee toernooien, anders dan in voorgaande jaren, elkaar niet 'bijten'. Tenzij u natuurlijk, na afloop van de Thailand Open de, door de organisatie van harte aanbevolen, uitstapjes maakt (u bent er dan toch!).

Maar . . . (het zal niet!?) er dreigt gevaar! Het W.K. voor dames dwarsboomt sowieso beide toernooien, dus de meeste topdamsters moeten de toernooien noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan; EN er komen thans berichten vanuit Rusland dat men dit jaar (2015) aldaar, precies in de maand mei, van plan is om het Russisch Kampioenschap te organiseren! Het zou doodzonde zijn wanneer de Russische dam-elite deze toernooien noodgedwongen aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Er is overigens thans (in Rusland) een beweging gaande om het nationaal kampioenschap (net als in ons land) in de maand april te laten plaatsvinden; diverse Russische wereldtoppers hebben zich ook gewoon opgegeven voor één van de reeds eerder gememoreerde toernooien.  We hopen van ganser harte dat het lukt om het R.K. te verplaatsen.

Als we de lijst van winnaars er eens bij pakken, dan zien we trouwens dat de Russische grootmeesters de beide toernooien niet overheersen.

Thailand Open: 2005 Mardosa - 2006 Heusdens - 2007 Chizhov - 2008 Ndjofang - 2009 Ndjofang - 2010 Heerema - 2011 Ndiaye (Macodou) - 2012 Chizhov - 2013 Chizhov - 2014 Ndiaye (Macodou).

Salou Open: 1998 Gantwarg - 1999 Watoetin - 2000 Gantwarg - 2001 Gantwarg - 2002 Shvartsman - 2003 Valneris - 2004 Thijssen - 2005 Valneris - 2006 Thijssen - 2007 Getmanski - 2008 Dolfing - 2009 Valneris - 2010 Baliakin - 2011 Valneris - 2012 Boomstra - 2013 Kolesov - 2014 Georgiev.

Beide toernooien kunnen pronken met drie Russische winnaars. terwijl Nederland in Thailand tweemaal een winnaar leverde en in Salou vijfmaal.

Veel partijen van de winnaars zijn in de diverse damrubrieken uitvoerig bezongen, daarom laat ik u 'genieten' van de twee toernooidirecteuren die meestal aan hun eigen toernooi meedoen.

Dit diagram komt uit de eerste Thailand Open (8ste ronde, 23-5-2005); de witte schijven waren in handen van de organisator Andrew Tjong A Ong, terwijl Harry de Waard achter de zwarte stukken zat. Zwart had net 32.  . . - . .  (12-17)  uit zijn vingers laten glippen; wit kwam nu met  33.  33-28  en zwart vervolgde met  (18-22),  waar naar mijn bescheiden mening  (25-30)  gespeeld had moeten worden. Afijn, de Waard had echter een ander plannetje!?34.  28x19  (22x31)  35.  36x27  (13-18?)  met het idee om schijf 27 onder vuur te nemen, echter de combinatiespecialist (de Waard) kreeg toen een koekje van eigen deeg! 36.  29-23  (18x20)  37.  19-14  (10x19)  38.  27-22  (17x28)  32x1  over en uit, 2-0.

Het volgende diagram komt uit de Salou Open van 1999.

Bas Baksoellah had wit en de (toen nog aanstaande) toernooidirecteur Peter Pippel zwart. Baksoellah was vol in de aanval gegaan, zijn tegenstrever heeft alleen maar wat, op zijn korte vleugel, zitten pielen; hij noemde dit 'omsingelen'. Waarom is ons tot heden ten dage nog steeds niet duidelijk, maar wit besloot nu tot  37.  35-30 ??   De organisator beleefde toen zijn finest hour . . .  37.  . . - . .  (15-20)  38.  24x15  (4-10)  39.  15x4  (17-22)  40. 4x27  (31x42)  ja ja, een zelden voorkomende zevenklapper(!), met natuurlijk 41.  47x38  (36x47)  als smakelijk (zwart) toetje, 0-2. 
Overigens lijkt wit in het laatste diagram geen goede voortzetting meer te hebben; men zou kunnen zeggen dat zwart 'het' fantastisch heeft gespeeld, maar dat doen we natuurlijk niet! 

Als u belangstelling heeft voor één van de twee toernooien, ga dan naar de toernooi-sites. Wat betreft de Thailand Open weet ik het niet, maar het toernooi van Salou zit tegen het maximum aantal (van 140) deelnemers aan!
Het meedoen aan deze toernooien is natuurlijk prachtig; wat uw penneleur betreft is ook de 'voorpret' zeer belangrijk; helaas heeft het er alle schijn van dat de jaarlijkse stadswandeling (als voorbereiding op Salou) door Amersfoort dit jaar waarschijnlijk niet door gaat (?).
 
PS. Lang getwijfeld of men de . . . Open dient te schrijven, of het . . . OpenIn 'sportend Nederland'  spreekt men van de US Open, maar op Wikipedia heeft men het over het US Open. Uiteindelijk is de keuze op 'sportend Nederland' gevallen; dammen is toch een sport? 

Toevoeging:
Zaterdag 28 februari aanstaande is er weer de traditionele Sneker Damdag. In mijn jeugd ("DAT is lang geleden!" JA DAT IS OOK LANG GELEDEN) deden er vaak meer dan 250 dammers mee; tegenwoordig is dit aanzienlijk minder, dus ga naar de site van Damclub Sneek (of van de P.F.D.B.) hierop staan de gegevens.

Geef u op, want anders kan dit toernooi wel eens de laatste zijn !!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten