woensdag 16 september 2015

Sexy...

Door Tjalling van den Bosch 

Uw penneleur mag 'niet-dammers' graag de vraag voorleggen 'wat zij vinden van onze edele damsport'. Vaak krijg ik geen 'echt' antwoord, maar zo nu en dan is er iemand die zeer uitgesproken is. Bijvoorbeeld: "Dammen is geen sport;, als ik dan even doorvraag blijkt dat deze persoon 'denksport in het algemeen' (denk ook aan schaken en bridgen) geen echte sport vindt! Dat mag, alhoewel ik genoeg middelen heb om deze stelling onderuit te halen: "het is wel degelijk competitief, het gaat wel degelijk om strijd tussen twee sporters, het wordt wel degelijk wereldwijd (zij het in verschillende varianten) gespeeld, etc. etc."

Enkele andere antwoorden op de eerder gestelde vraag waren onder andere: "Dammen is wiskundiger dan schaken"(?!) en ook "Het is niets voor mij, maar ik heb wel respect voor dammers en schakers". Een schaker die vroeger weleens had gedamd (op een club), merkte op dat: "het dammen moeilijker is dan schaken; bij het dammen wist ik nooit waar ik 'naar toe' moest, bij het schaken is dit eenvoudiger; gewoon je pijlen blijven richten op de vijandelijke dame". Het bovenstaande is een kleine samenvatting van wat ik tegen kwam, naar aanleiding van de bewuste vraag. Mijn (mogelijk voorbarige) conclusie is dat niet-dammers absoluut niet negatief over het dammen denken.

Hoe anders . . .

Ik heb mij de afgelopen decennia verbaasd over: hoe anders dammers zelf over hun sport denken! Ik kom tot dit onderwerp naar aanleiding van het interview van Jasper Lemmen met Pim Meurs, welke op 2 juni (2015) op de site Alldraughts is geplaatst. Meurs stipt hierin het imagoprobleem van het dammen aan; dammen is volgens hem suf en niet sexy. Er zijn meer dammers die zich op die manier hebben uitgelaten en daar is uw penneleur het helemaal niet eens!

Dammen is voor mij:
1. battle of the brains!
2. de strijd aangaan door geestelijk alpinisme!
(grote hoogtes, diepe dalen).
3. op basis van kennis en kunde elkaar bestrijden!
(keihard trainen (studeren) verhoogt beide; geldt voor alle sporten).
4. Dammen is goed voor jong en oud!

Punt 4 wil ik even uitgebreider toelichten; wanneer kinderen op zeer jonge leeftijd worden geactiveerd om te gaan dammen/schaken, ontstaan er in de hersenen zogenaamde 'dwarsverbanden', waardoor hun denkvermogen (op velerlei gebied) enorm toeneemt.
Voor ouderen geldt: 'rust roest': door te gaan (blijven) dammen/schaken bindt de oudere de strijd aan tegen diverse vervelende ouderdomsverschijnselen.
Dus: Fitness for the brain . . .

Doorgaan . . .

Ik kan nog wel doorgaan met het noemen van positieve punten, maar waar het mij om gaat is dat dammers zelf (!) hun sport blijkbaar 'bedenkelijk' vinden! Het zijn de dammers zelf die het hebben over een hoog 'nerd-gehalte'; het woord nerd betekent (vrij vertaald): introvert, afzijdig, niet sociaal.
Nooit heb ik van niet-dammers het woord 'nerd' (in wat voor vorm dan ook) gehoord!
Als ik jonge topspelers anno 2015 in ogenschouw neem dan kan ik het woord ook niet plaatsen; Boomstra, Sipma, Groenendijk, Wolff, Slump zijn in mijn ogen gezonde kerels (aan het worden) en ook hun vrouwelijke tegenhangers als bijvoorbeeld Verheul, van Muijen, Timmerman zijn in mijn ogen gezonde jongedames die zich zeer bewust zijn van het reilen en zeilen in deze wereld, niks introvert, afzijdig of sociaal niet bewust!
Natuurlijk zijn er onder dammers 'vreemde houtjes' (leek mij een leuke woordspeling), maar dat is bij andere sporten niet anders! Het is natuurlijk gemakkelijk om achter populaire sporten (voetbal, schaatsen) aan te lopen, maar zij die kiezen voor een minder populaire sport zijn niet bij voorbaat anders (wereldvreemd)!

Pers . . .

Ook hoor ik vaak dat 'de pers' dammen niet interessant vindt; ook daar ben ik het niet mee eens. Je moet 'de pers' natuurlijk wel iets bieden; de recordpoging van Ton Sijbrands van afgelopen december was toch een prachtig voorbeeld van hoe men de damsport moet promoten! In de 'niet dam-pers' was er niets dan lof voor Sijbrands huzarenstukje(!); het leverde Sijbrands bijna een nominatie op voor de (Nederlandse) titel:  Sportman van het jaar!!

De komende maanden staan er prachtige evenementen op de damkalender;
1. Nina Hoekman Memorial (23, 24 en 25 oktober 2015 te Zutphen)
2. WK jeugd dammen (1 t.e.m. 7 november 2015 te Beilen)
3. WK dammen (8 t.e.m. 25 november 2015 te Emmen).
4. Recordpoging Kloksimultaan (30 december 2015 Almere).
Dit laatste vindt plaats onder auspiciën van Stichting Aanzet.
Me dunkt, kansen te over om onze prachtige denksport goed te promoten! Dammers het is aan u; laat u zien bij deze damactiviteiten; dan kunnen de persmuskieten, alsmede de sponsors, zelf zien dat het dammen bij lange na niet dood is . . . !

Dammen is sexy . . . 

En voor hen die zich daar nog steeds niet in kunnen vinden(?):
"Het is jammer dat het jou niet gegeven is om de schoonheid van het dammen te onderkennen"!
Of:
"Wie het dammen niet kent, kan het niet waarderen. Voor wie geen idee heeft van de mogelijkheden op het magisch vierkant van de honderd velden, blijft de fascinatie van ons spel een mysterie!"

Als er nu nog mensen zijn die het dammen niet sexy vinden, dan zal het onderstaande filmpje u toch zeker van mening doen veranderen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten