woensdag 6 januari 2016

2016...

Door Tjalling van den Bosch

Het jaar 2016 is in volle glorie aangebroken; wat het nieuwe jaar ons zal brengen(?), ligt (gelukkig) grotendeels nog in nevelen gehuld. Gezien de wereldse problemen (anno 2016), vallen de schermutselingen op damgebied/dambord natuurlijk in het niet.Toch wil ik u enkele damvooruitzichten niet onthouden: 

Donderdag 7 januari
Huizumer sneldamgala te Leeuwarden
Aanvang: 20.00 uur.
Titelverdediger: Roel Boomstra.

Zaterdag 9 januari
Het Sibbele Reekers damtoernooi in Woudsend
Aanvang: 10.00 uur
Titelverdediger: Teake Kooistra.

Zaterdag 6 februari
Hepie Koelstra Rapiddamtoernooi.
Aanvang: 10.00 uur
Titelverdediger: Andrej Kalmakov.

(Voor dammers die het leuk vinden om de jongens (en meisjes) van 'de andere kant' eens in actie te zien: 15 t.e.m. 31 januari Tata Steel Chess - u weet wel Dé Hoogovens -). 

Ingelost . . .

Zo, zijn die beloftes ook weer ingelost; voor meer damactiviteiten verwijs ik u naar de damkalender op de KNDB-site. Wat heeft 2016 verder nog voor de damwereld in petto(?); veel, zeer veel. Uw penneleur kijkt dit jaar vooral uit naar de tweekamp om de wereldtitel tussen Alexander Georgiev en Jan Groenendijk; naast het bekende zomertoernooi in Salou (van 15 mei t.e.m. 23 mei - wacht niet te lang met inschrijven! -) natuurlijk.  

Hopelijk wordt het niet een tweekamp met allemaal cosmetische aanpassingen, om toch vooral maar 'tot een beslissing' te komen. Mijn voorkeur gaat uit naar een traditionele clash; gewoon 20 partijen en bij een gelijke eindstand behoudt de zittende wereldkampioen zijn titel. Het zal wel niet gaan gebeuren, toch hoop ik dat sneldam-partijtjes niet weer van stal worden gehaald. Er zijn mensen die het sneldammen zien als een soort verlenging; "net als in het voetbal" wordt er dan vaak bij gezegd. 
Wat mij betreft is dat een scheve vergelijking; in het voetbal is de verlenging niets meer dan dat. Door de 'dam-verlenging' verandert de sport wezenlijk; een hoogwaardige denksport, verwordt dan (m.i.) een instinctief actie-reactie-spelletje.
Als men de (dam-verlenging-)vergelijking met het voetbal door wil trekken, dan moet men in een voetbal-verlenging overgaan tot het spelen met een tafeltennis-balletje! 

Dat is natuurlijk absurd (waarom in het dammen dan wel?); daarom ben ik ook een groot tegenstander van het versneld beslissen van de strijd om de mondiale hoogste dam-eer. Je ontneemt hoog-geleerden (grootmeesters) de mogelijkheid om hun talenten (denken/begrijpen op het hoogste niveau) tot volle wasdom te laten komen.

Ook het hele setsysteem vind ik niets; "Elke keer een beslissing, net als in het tennis" wordt er dan vaak aan toegevoegd. Wederom (m.i.) een verkeerde vergelijking; zoals schaakgrootmeester (en meervoudig wereldkampioen) Anatoli Karpov het ooit zei (vanuit zijn schaak-oogpunt): "In het tennis kan men 70 'unforced errors' maken en de partij toch nog winnen". Het moge duidelijk zijn; in denksporten is meestal één fout allesbeslissend!

De andere kant op . . .

De hoop op een traditionele tweekamp zal wel ijdel zijn, maar zou het, na decennialang te hebben geknoeid met plusjes en minnetjes, sets, denktijdverkorting en wat al dies meer zij, niet eens tijd worden om iets 'de andere kant op' uit te proberen? De hierboven genoemde probeersels hebben m.i. niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het is m.i. sowieso bedenkelijk om op het hoogste niveau en op het hoogste podium 'iets' uit te proberen. Hopelijk is men eens bereid om eens serieus over mijn (regelmatig) geventileerde ideeën na te denken, in het mooie dam-jaar 2016.

Je hebt nooit meer . . .

Kort geleden kreeg uw penneleur "Je hebt nooit meer diagrammetjes" voor de voeten geworpen; bij deze:

Tijdens het zeer gezellige kerst-sneldamtoernooi in Mildam (Hof van Schoterland) werd hier, in razende tijdnood en na zwarts laatste zet (48-39), remise overeen gekomen. Uw penneleur heeft dan niet direct de (veel dammers eigen) behoefte om iets te zeggen, zeker niet gezien de tijdgeest. Maar toch blijft zoiets 'hangen', dus bij deze laten we 'wit' weten dat: 26-21 en 27-21 toch wel heel kansrijk was . . ., vooral ook omdat 'zwart' tijdens de prijsuitreiking 'hoger' bleek te zijn geëindigd dan
'wit', en daardoor eerder een keus mocht maken uit de zorgvuldig samengestelde vlees-prijzen-pot . . . Hier is zwart aan zet.
Iets zwaarder; zwart 'ziet' dat (45-50) remise is. Ook als hij (27-32) speelt, is na 9-4 (32x41) 4x47 (28-32) geen 'witte' winst meer mogelijk. Om één of andere duistere reden komt hij met het laatste, dus: (27-32). Fouten wachten geduldig, tot ze worden 'uitgevoerd' . . . Nu wordt zwart namelijk verrast door: 9-3  (32x41)  42-37  (41x32) en 3-25 . . .  De dreiging is duidelijk: 44-40; daar kan zwart weinig tot niets tegen in brengen (W+). Hopelijk zijn de 'voor-de-voeten-gooiers' voorlopig weer even bevredigd.

Eindspelen in de edele damsport zijn . . . , wat 'putten' is voor golfers . . .
  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten