maandag 11 april 2016

Duchenne...

Door Tjalling van den Bosch

De ziekte van Duchenne is een aangeboren (erfelijke) aandoening, waardoor spieren langzaam maar zeker (progressief) worden 'afgebroken'. De aandoening komt vrijwel alleen voor bij mannen (jongens) en is helaas nog steeds ongeneeslijk.

De aandoening wordt veroorzaakt door de afwezigheid van het eiwit dystrofine in de spieren. Hierdoor functioneren spieren niet zoals het zouden moeten en is er sprake van (een toenemende) spierzwakte. De ziekte verloopt progressief en dat betekent in dit geval dat er steeds meer spierweefsel wordt aangetast.
In de praktijk houdt dit meestal in dat mensen met de ziekte van Duchenne al op jeugdige leeftijd in een rolstoel belanden. Op een gegeven ogenblik (zo rond het 25ste levensjaar) tast de aandoening meestal ook het ademhalingsmechanisme aan. De levensverwachting voor mensen die aan deze aandoening lijden overschrijdt vrijwel nooit de 40 jaar; vaak overlijden patiënten aanzienlijk eerder door allerlei complicaties.

Natuurlijk is de medische wetenschap naarstig op zoek naar het vinden van medicijnen en therapie tegen deze verschrikkelijke aandoening, maar voorlopig heeft men nog niet een adequaat middel kunnen vinden. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar ja, dat kost veel geld!

Daarom . . .

Op 25 maart 2016 bond 'onze' vice-wereldkampioen en internationaal grootmeester Jan Groenendijk de strijd aan met maar liefst 70 tegenstanders. Het betrof hier een (monster-)simultaan, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onderzoek voor het vinden van een medicijn tegen de ziekte van Duchenne. De simultaan vond plaats in de kantine van scholengemeenschap Pantarijn; het is dezelfde school als waar Groenendijk (later dit schooljaar) zijn diploma VWO-6 hoopt te halen.

De jonge grootmeester raffelde de simultaan af in iets meer dan 4 uur en scoorde ruim 90%; hij won 59 partijen, negen keer kwam hij remise overeen en hij verloor slechts tweemaal. Eén van de mannen die door Groenendijk tot overgave werd gedwongen was Harry Otten die vaak (te vaak!) als 'voormalig weerman' wordt aangeduid. Otten (inderdaad ook voormalig preses van de internationale dambond - F.M.J.D. -) werd enige tijd geleden getroffen door een zeer ernstige bacteriële infectie in de hartstreek; dat Otten weer plaats nam achter het dambord doet ons vermoeden dat het ergste achter de rug is.
Groenendijk verloor van computerprogramma Flits en van Heike Verheul. De laatste strijdt deze week in het Nederlands Kampioenschap Vrouwen te Zoutelande, waarover volgende week (hopelijk) meer.

Alle inspanningen van grootmeester Groenendijk en zijn tegenstanders leverde 3.000 euro op voor de stichting Samen voor Duchenne. Hulde voor een ieder die zich voor het slagen van dit damevenement heeft ingezet.

Afsluiter . . .

We sluiten dit epistel af met heel wat luchtiger kost
Wit speelt en wint in vijf...

Het bovenstaande diagram(of misschien ook wel nevenstaande; dat hangt van de 'opmaak' van onze onvolprezen blogmanager af) is een compositie van Anatoly Kowrizjkin. Hij werd ook wel de primus inter pares (oftewel: Eerste onder zijn gelijken) van de damproblematiek in de voormalige Sovjet Unie genoemd.
De verrassende ( - je oog moet er maar opvallen - ) oplossing is: 1. 38-32  (27x49) 2. 29-23  (49x31) 3. 23x31  (26x17) 5.  36x9  (4x13)  5. 15x4. En zwart doet er verstandig aan om de overgebleven stand voor verloren te
verklaren.

Hopelijk krijgen de onderzoekers naar een adequaat medicijn tegen de ziekte van
Duchenne, voldoende middelen tot hun beschikken om de strijd wel voort te zetten!!!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten