donderdag 21 april 2016

NK Vrouwen...

Door Tjalling van den Bosch

Een dampartij live volgen (alleen, thuis, via het internet) is niet iets waar uw penneleur warm (of koud) van kan worden; je volgt de partij, de computergrafiek laat zien dat er niets (of juist wel iets) aan de hand is, maar er mist iets!  Het is koud, je mist de sfeer, de spanning, de emoties, die er wel zijn als je lijfelijk aanwezig bent, én zonder computer is het veel spannender . . .  

Vandaar dat uw penneleur op vrijdag 8 april jongstleden in de auto stapte om daadwerkelijk aanwezig te zijn bij de ontknoping van het spannende NK Vrouwen (2016) te Zoutelande.  De route naar 'het Zeeuwse' ging vanuit Friesland, via 'waar een klein land groot in is' (Afsluitdijk, deltawerken) en eindigde na 3½ uur in de mooiste badplaats van Zeeland.

Plus en min . . .

Het NK Vrouwen was net als vorig jaar spannend tot de laatste zet; na een voortvarende start (4 uit 2) kwam Heike Verheul in haar partij tegen Stella van Buuren in de derde ronde niet verder dan een plusremise.
Heike Verheul 
Schrijver dezes heeft niets van doen met 'plusjes en minnetjes' (daarvoor is het - mijn - niveau domweg te laag!), maar de plusremise van Verheul maakte heel wat tongen los. Op Toernooibase Dammen reageerden diverse kenners nogal wat geschokt; men vond dat Verheul dat 'plusje' niet verdiende, men ging zelfs zover, dat men het haar kwalijk nam dat zij doorspeelde in een 'potremise' stand . . .
Gelukkig was er iemand die verstand heeft van de materie en deze gaf aan dat (in de stand waarin de dames 'het plusje', en dus ook 'het minnetje', overeen kwamen) de uitslag wel degelijk correct was. Het schijnt zelfs zo te zijn dat, wanneer wit (in de bewuste stand) ook nog een schijf 'op 20' heeft, de stand het voordeeltje in zich herbergt (voor zwart)!! Verheul weet zoiets . . . en van de kenners werd daarna niets meer vernomen (althans niet op Toernooibase Dammen).

Dat plusje tegen Van Buuren had wel degelijk invloed op de confrontaties in de laatste ronde; Verheul en Vitalia Doumesh gingen aan de leiding met 8 punten uit 6 partijen, maar de eerste had dus een plusje en Doumesh had een minnetje aan haar broek gekregen van Ester van Muijen.
De nummer drie (Jacqueline Schouten) 'stond op één punt'; een bizar scenario was (op voorhand), dat wanneer Doumesh een plusremise zou scoren en Schouten zou winnen van nummer vier (Van Muijen), alle drie dames gelijk zouden eindigen.
Zover kwam het niet; ondanks alle spanning (zenuwen en emoties) kwam Doumesh niet verder dan een gelijkwaardige puntendeling met Verheul en Schouten kwam niet langs Van Muijen. Daardoor werd Heike Verheul voor het eerst nationaal kampioen bij de vrouwen.
Overigens werd uw penneleur door één van de organisatoren gecorrigeerd toen uw penneleur het over "Het NK voor Dames" had. Het duurde even, maar uiteindelijk drong de reden van deze correctie door . . . niet elke vrouw is natuurlijk een dame! Voor het toernooi was het jammer dat Van Buuren zich, vanwege gezondheidsklachten, moest terugtrekken uit het toernooi (daags voor de laatste ronde).

Dank . . .

De organisatoren hadden het één en ander weer fantastisch voor elkaar; we blijven even stilstaan bij deze mannen, want mensen die de schouders onder dergelijke evenementen zetten verdienen een zeer grote pluim. Ten eerste doen ze dit zonder winstoogmerk(!?!), met andere woorden zonder dat ze er een cent aan verdienen; meestal kost het geld! Dus daarom: Aart Walraven (voorzitter), Ad Bouwens (secretaris), Johan Kesselaar (penningmeester) en Daaf Kasse (2de secretaris) grote dank voor jullie belangeloze inzet.
Overigens valt de organisatie onder: Stichting Damevenementen Zeeland. Verder merken we op dat het volledig (en fraai) gerenoveerde Beach Hotel Zoutelande weer een voortreffelijke gastheer was van het NK voor Vrouwen.

Tot slot wil schrijver dezes nog even de KNDB bedanken voor de persoonlijke begeleiding naar het Friese land. Dat was het NK voor Vrouwen 2016; zowel de organisatoren als de gastheer gaven tijdens de prijsuitreiking aan dat de editie van 2017 op dezelfde plaats kan worden gehouden (hulde).Geen opmerkingen:

Een reactie posten