woensdag 29 juni 2016

Op de rem...

Door Tjalling van den Bosch

Wekelijks krijgen wij (uw blogmanager en uw penneleur) opmerkingen, ja, zelfs aanmerkingen (de onverlaten!) over het geschrevene op dit blog. In bijna 100% van de gevallen laten we dit natuurlijk als 'volkomen onzin' van onze bepaald niet fragiele schouders glijden.
Echter, 'bijna' is dus niet helemaal; we moeten dan ook naar aanleiding van het epistel van vorige week (Magere Hein) even vol op de rem trappen! In het bewuste artikel sleurden we (grootmeester internationaal) Rob Clerc het podium op . . .; op zich loffelijk natuurlijk om onze huidige bondscoach even voor het voetlicht te halen, maar dan moet dit wel correct gebeuren.

Hiaten . . .

Het is misschien niet bij elke lezer (m/v) bekend, dat uw penneleur meerdere malen de damwereld is ontvlucht; zo stond de periode van (ongeveer) 1980-1995 eerst in het teken van studie en later van de zware schijven. Ook in deze eeuw (ongeveer van 2002-2007) was uw penneleur met andere topsporters (dan dammers) in de weer. Kortom, er zitten de nodige hiaten in de (dam-)belevingswereld van uw penneleur!

Om deze onvolkomenheden het hoofd te bieden trekt uw penneleur dan ook met enige regelmaat het onvolprezen magnum opus van Jan Apeldoorn (100 jaar WK Dammen) uit de boekenkast. Echter, dit meesterwerk, over de historie van het WK Dammen, gaat over de periode van 1885 tot 1985. De schrijver vindt de periode daarna minder interessant, omdat men toen overging tot 'het snellere dammen' en ook 'de plusje en minnetjes' waren voor Apeldoorn reden om de periode na 1985 te laten voor wat het is.
(Wie, o wie voelt zich geroepen om juist de periode na 1985 -tot heden-, a la Apeldoorn, onder het stof vandaan te halen EN te publiceren!). Maar goed, genoeg excuses . . . rechtzetten die hap.

In het epistel van vorige week schreven we dat: 'Robert Johannes (Rob) Clerc 15 maal meedeed aan een toernooi om de wereldtitel dammen en eenmaal een match om de wereldtitel speelde'. In deze zinsnede staat één klein foutje, namelijk het woordje eenmaal. We gaven aan dat Clerc in 1997 een match om de wereldtitel speelde tegen Alexey Chizhov, maar het betrof hier (volgens reclamanten) 'slechts een barrage-match' tussen de nummers 1 (Clerc!) en 2 (Chizhov - tot dan regerend wereldkampioen -) van het WK 1996. De confrontatie eindigde, na 6 remises in traditionele partijen, na een sneldam-barrage over 2 partijen in een nipte overwinning (3-1) voor Chizov.
Voor de volledigheid; deze tweekamp werd (mede) gefinancierd door dagblad Nieuwsblad van het Noorden; daardoor vond de barrage plaats in de hoofdstad van de provincie Groningen. Echter, onze huidige bondscoach speelde wel degelijk een echte match om de wereldtitel!

Tijdens het WK Dammen van 1984 (Dakar) had Anatoli Gantvarg zijn wereldtitel heroverd; Clerc was toen ('op' 2 punten) ongedeeld als de nummer twee uit de bus gekomen en daarmee had hij het recht verworven om de wereldkampioen uit te dagen. Dat dit een tijdspanne was waarin 'het excuus' van uw penneleur duidelijk voor u moge zijn (van onze blogmanager hebben we, qua excuus, tot op heden niets vernomen). Afijn, in 1985 speelde Clerc dus een echte WK-match ('over' 20 partijen)
tegen Anatoli Gantvarg.
A. Gantvarg - R. Clerc  (WK-match 1985)

Meerdere plaatsen . . .

De WK-match tussen beide combattanten vond plaats op meerdere locaties in Nederland; 'per vijf partijen' veranderde men van speelplaats. Achtereenvolgens deed men Dordrecht, Rotterdam, Nieuwegein en Loon op Zand aan. De eerste ronde werd verspeeld op 23 september (1985 dus) en de laatste (20ste ronde) vond plaats op 19 oktober.

De secondant van Rob Clerc was volgens kenners niemand minder dan de voormalig wereldkampioen dammen Jannes van der Wal; dat zou (wederom volgens kenners) dan ook de oorzaak zijn dat Clerc maar liefst 4 maal 'opende' met de messcherpe zet 35-30 . . .! Dat (het scherpe 35-30) ging gelijk in de eerste partij al mis voor onze huidige bondscoach(!), hij  verloor; na een overigens fraaie combinatie van Gantvarg. Vervolgens kwamen er 5 remises 'op het bord'; in de zevende ronde sloeg Clerc terug, ondanks de 'sobere' openingzet 32-28(!); de Witrus (Gantvarg) verslikte zich toen in het late middenspel.
Na wederom 2 puntendelingen besliste de zittende wereldkampioen de match in de 10de partij, toen zijn flankaanval 'doorsloeg'. De overige partijen (11 t.e.m. 20) eindigden alle in remise en zodoende bleef Gantvarg wereldkampioen (en eindigde de match dus in 21-19). Voor liefhebbers: De match is in ieder geval terug te vinden op Toernooibase Dammen alsmede ook op Turbodambase.

Hopende dat wij het één en ander weer recht hebben gezet . . .

Overigens (voordat we daar weer opmerkingen over krijgen!), in het boek van Jan Apeldoorn maakt de schrijver weldegelijk gewag van de tweekamp Gantvarg-Clerc. Op de laatste bladzijde (pagina 632 !!) staat: "Rob Clerc verkreeg door zijn tweede plaats (WK 1984) het recht om de wereldkampioen (Gantvarg) uit te dagen voor een match met de wereldtitel als inzet".
Over het verloop van de match laat de schrijver zich verder niet uit, het boek handelt namelijk over de periode tot 1985.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten