woensdag 26 oktober 2016

Vrije geest...

Door Tjalling van den Bosch

In het vorige epistel op dit blog mocht u genieten van de pennenvruchten van Ben Stenekes; zijn verhaal stamt uit de jaren 60 (van de vorige eeuw). De jaren zestig . . ., ach, het waren roemruchte tijden; de jeugd ontworstelde zich aan het juk van het gezag (en ouders) en brachten nieuwe levensvisies in stelling (provo, flowerpower).
Dat alles mede onder invloed van hasjiesj, wiet en LSD en natuurlijk de nodige alcohol.
Afijn, de herinnering aan de 'jonge en vrije geesten, in onze hoofdstad, in die jaren' werd prachtig geschetst door Stenekes (hoezo?, 'stroomopwaarts de Rijn opvaren in een kano . . .').

Maar ach, anno hodie is het wat betreft de geestverruimende middelen niet veel anders; paddo's, GHB, poppers en wat al niet meer, zorgen heden ten dage nog steeds voor een geheel andere belevingswereld. Een vrije geest laat veel toe, zo ook het onderstaande:

Terugblik op de komende 25 jaar . . .

Na jaren van noeste arbeid verscheen in april 2041 het majestueuze boek 150 jaar WK Dammen, van de hand van Piet Arnhem. Het is een prachtig stuk geschiedschrijving geworden. Over dé kentering, die het dammen zoveel heeft opgeleverd, valt te lezen:

"In december 2016 vond uiteindelijk de match om de wereldtitel plaats. De, tot dan met soevereine hand regerende, wereldkampioen Alexander Georgiev uit Rusland kon, na 9 wereldtitels, niet meer de inspiratie opbrengen voor een nieuwe tweekamp om de wereldtitel dammen. De nummers 2 en 3 van het een jaar eerder gehouden WK-toernooi te Emmen, respectievelijk Jan Groenendijk en Roel Boomstra, mochten nu in een match uitmaken wie zich de nieuwe wereldkampioen kon gaan noemen.

In de jaren vlak voor en direct na de eeuwwisseling waren er in de Nederlandse damwereld maar weinig mensen te vinden, die zich nog inzetten voor het opleiden van de jeugd. Ook het eind 20ste eeuw ingezette traject van (be-)denktijd-verkorting deed een kwalijke duit in het zakje.
We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar er was ooit een periode dat men dacht (in ieder geval enkele gezaghebbenden) dat het partijdammen gebaat zou zijn door de (be-)denktijd te verminderen. De gevolgen daarvan waren ook in 2016 duidelijk merkbaar! Het aantal leden van de K.N.D.B. liep gestaag achteruit en er werd vooral negatief gesproken over de vergrijzing van de damwereld.
Zoals we nu weten, bleek die laatste groep, in eerste instantie, juist de redding van het dammen in Nederland. Ook het feit, dat er in de beginjaren van de 21ste eeuw enkele clubs waren (maar ook dammers op persoonlijke titel), die zich met nieuw elan gingen inzetten voor de jeugd, was cruciaal voor het in stand houden van het dammen in ons land. De Nederlandse dambond was toen al jaren bezig met een topsportprogramma en ook daar ging men toen zo langzamerhand de vruchten van plukken.

Twee exponenten van de nieuwe generatie dammers waren dus de kemphanen, die in december 2016 streden om de wereldtitel. De nummer 2 van het laatste WK-toernooi, Jan Groenendijk, was slechts 18 jaar en de nummer 3 van het WK, Roel Boomstra, 23 jaar.

Het leek er in 2016 op dat iedere dammer ervan doordrongen was, dat er iets aan de populariteit van het dammen moest worden gedaan. Het waren niet alleen dammers, die meenden iets aan het dammen te moeten doen; ook filmmakers en artiesten deden een duit in het zakje!! Er kwamen prachtige promotiefilmpjes, er waren zelfs zangers die topdammers en 'het dammen' gingen bezingen en schilders vereeuwigden de kunstenaars op de 100 velden.  Waar die plotselinge bewondering voor het dammen vandaan kwam, zal altijd wel in het ongewisse blijven, maar ook mede door de aandacht, die de WK-match kreeg, kenterde de populariteit van het dammen in Nederland ten goede.

Ook het dammen zelf evolueerde; de remise-perikelen waar enkelen zich zo aan stoorden, bleken veel meer voort te komen uit angst, dan uit de beperktheid van het dammen zelf. Wat men in 2016 als positioneel verantwoord achtte, is nu (anno 2041) allemaal achterhaald. De creativiteit van de jeugd zorgde ervoor, dat bestaande openingstheorieën naar de prullenbak werden verwezen en kwamen er nieuwe voor in de plaats.
'De Slump-aanval' en 'het offer van Weistra', die thans gemeengoed zijn, moesten toen het daglicht nog aanschouwen, evenzo als de beruchte 'omgekeerde pyramide van Sipma'. Kortom het dammen bloeide op in 20-er en 30-er jaren van deze eeuw. Dat het dammen nu zo populair is, komt natuurlijk mede doordat Nederland zowel bij de mannen als bij de vrouwen een wereldkampioen heeft; dat de beide wereldtoppers (uit Limburg) ook nog eens broer en zus zijn, maakt het natuurlijk helemaal bijzonder."

Heerlijk, zo'n verlichte geest . . ..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten