donderdag 22 december 2016

Fier...

 Door Tjalling van den Bosch

Gelukkig was de tweekamp om de wereldtitel dammen dermate kleurrijk, wat betreft de partijen zelf, dat heel veel dammers er wat je noemt een kick van kregen. Je zag ze de ruggen rechten en met fier geheven kin rondstappen, omdat ze ook iets te maken hadden met het schouwspel dat hun twee jonge voorvechters 12 partijen lang bij machte waren op te voeren. Het zou jammer zijn als het sterk positieve van deze match toch weer zou verzanden . . ..

'Eigen' werk . . .

Vrijwel alles waar uw penneleur dagelijks 'tegen aan loopt' probeert hij te herleiden naar de edele damsport, om zich vervolgens af te vragen: "Zit er een epistel voor HH in"? Het geschrevene op dit blog is dus vaak niet 'een vondst' van de auteur zelf; bij tijd en wijle is het pure letterdieverij (zonder bronvermelding!). Maar zoals reeds eerder aangegeven, stond ook de wereldberoemde Engelse schrijver/dichter/acteur William Shakespeare bekend als een groot plagiator en daar verschuilt schrijver dezes zich graag achter.
Toch willen we wat betreft het bovenstaande (cursief afgedrukte) gedeelte een uitzondering maken (zij het schoorvoetend). Het betreft een (enigszins aangepaste, om de lezer toch even op het verkeerde been te zetten!) passage uit het boek: Gantwarg-Wiersma, Volmacmatch om het WK 1979, van Sijbrands, Kiers en Münninghoff. De laatste had de bovenstaande tekst toen aan het papier toevertrouwd.

Laatste zin . . .

Waar we het even met u over willen hebben is de laatste zin uit het cursieve gedeelte: 'Het zou jammer zijn als het sterk positieve van deze match toch weer zou verzanden'. Dit herleidt uw penneleur dan naar anno hodie. Wat moet er gebeuren om het één en ander (het positieve gevoel na de match Boomstra-Groenendijk) niet te laten verzanden?

Eigenlijk is dat niet eens zo heel moeilijk te bedenken; wat kan bijvoorbeeld een plaatselijke ondernemer doen wanneer een bepaald product plotseling in de belangstelling komt te staan(?) en hij het betreffende product op voorraad heeft liggen!  Hij moet laten weten dat het product bij hem in de schappen ligt(!!); met andere woorden, hij moet geïnteresseerden laten weten, waar ze het product
kunnen bemachtigen (bij die plaatselijke ondernemer dus).
Zo'n ondernemer doet er dan goed aan om advertenties te plaatsen (vroeger in couranten, tegenwoordig ook op social-media), hij kan folders uitbrengen en flyers verspreiden, met als mededeling: "Hier is het te koop". En dat is dus precies wat dammers/damclubs nu zouden moeten gaan doen!

Dus dammers, ga advertenties plaatsen, zodat mensen die door de zojuist beëindigde WK-match interesse hebben gekregen voor het dammen, weten waar ze terecht kunnen!  Hang posters op en leg folders neer in gemeenschapshuizen (scholen, dorps- en wijkgebouwen en voor mijn part in rusthuizen - 65+ is tegenwoordig ook volwassen een doelgroep! -). Deel flyers uit aan winkelend publiek, ga met damborden (en schijven) op braderieën e.d. staan! Kortom, laat zien dat u (uw damclub) bestaat, waar u bent gelokaliseerd en op welke tijden men daar terecht kan!
Het moge duidelijk zijn: Laat het niet verzanden . . .!

Mijmeren . . .

De laatste weken van het jaar zijn uitermate geschikt om na te denken, te filosoferen misschien, over de toekomst van onze geliefde damsport. Maar . . ., daarna moeten er wel initiatieven komen! Niets doen is geen optie meer!

Prettige kerst . . .

PS. Voor hen, die het niet kunnen laten te klagen ("waarom toch zo weinig
diagrammen?") het volgende eindspel ter oplossing:

Wit speelt en wint . . ..

Het betreft hier een bewerking van Johan Bastiaannet op een idee van een zekere J. Klomp (toe maar, nog een bronvermelding!).

Veel plezier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten