donderdag 22 maart 2018

Flugskowe (6)

Door Rein van der Pal

Dinsdagavond zat ik bij een lezing van geschiedschrijfster Jolande Withuis. Zij vertelde over het boek 'Raadselvader' waarin zij haar verhouding tot haar vader Berry Withuis beschrijft. Withuis was overtuigd communist, lid van de CPN en werkte voor De Waarheid. Toen er bij die krant bezuinigd moest worden door de sterk verminderde populariteit van het communisme na de Russische inval in Hongarije (1956), was hij genoodzaakt op een andere manier aan de kost te komen. 
Hij werd schaakjournalist en organiseerde toernooien. Ontbrak er een toernooi op de agenda dan besloot Withuis zelf het ontbrekende toernooi uit de grond te stampen, om er vervolgens over te kunnen schrijven. Er moest tenslotte brood op de plank komen. Voor de grootmeesters organiseerde hij talloze simultaantournees. Dat was voor broodschakers een aardige bron van inkomsten en voor schaakverenigingen een enorme stimulans.

Productief

De damwereld heeft z'n eigen Berry Withuis in de persoon van Tjalling van den Bosch. Afgelopen zaterdag organiseerde hij alweer voor de zesde keer het best bewaarde geheim van de internationale damkalender: It Houtjse Flugskowe Internasjonaal. De vaste penneleur van de Huizumer Highlights rust niet op zijn lauweren en produceerde inmiddels ver over de 300 columns voor dit blog. 
Tijdens het afgelopen NK op Urk mocht hij de dagelijkse verslaggeving voor zijn rekening nemen. IJsbrand Haven, de voorzitter van de Stichting Aanzet, heeft Tjalling alweer vastgelegd voor het Open Kampioenschap van Flevoland dat van 18 t/m 24 juni in Ens wordt gespeeld. Een rol bij het Fryslân Open 2018 in Harlingen, opperstalspreekmeester bij het Hepie Koelstra Rapid Damtoernooi toernooi in Zwaagwesteinde, organisator van het toernooi in Salou, een simultaantje hier, een lezinkje daar, de voormalig sterkste man draait zijn hand nergens voor om.

Internationaal tintje


Tijdens de openingsspeech van de toernooidirecteur werd het duidelijk dat de heer W. Martin, spelend onder de Engelse vlag, van de deelnemerslijst moest worden gehaald. De geëmotioneerde spreker gaf te kennen dat de heer Martin niet door de last minute fitness test, die hij zichzelf op de vroege zaterdagochtend had opgelegd, was gekomen. Het was een soort peppie-en-kokkie-bacterie (of was het een syndroom?) die de heer Martin aan de kant hield. Tot overmaat van ramp betekende dit ook dat mevrouw Martin niet aanwezig zou zijn; zij vertegenwoordigt jaarlijks de commissie die de mooiste combinatie van de dag aanwijst. Deze prijs kwam dit jaar dan ook te vervallen. In een eerder stadium gaf titelverdediger Heike Verheul aan dat het toernooi niet paste in haar voorbereidingen op het NK vrouwen in Zoutelande.
Verder was er niets dan vreugde; de uitnodigingscommissie had weer voor een deelnemersveld van de buitencategorie gezorgd.

Wereldkampioen


T. v.d. Bosch en F. Tiemensma
Een van de opvallendste  deelnemers in het Friese Haagje was Foeke Tiemensma. Enkele jaren geleden heeft hij het spel op de honderd velden -min of meer- de rug toegekeerd, al speelt hij zo nu en dan nog wel een een individueel toernooi. Zijn voorkeur gaat op dit moment uit naar het Fries dammen, in welke discipline hij provinciaal kampioen is geworden en zelfs wereldkampioen in Frysk! (5 tegen 5); een titel die hij dit jaar in het Open NK Fries Dammen in Harlingen veroverde. 
Foeke liet zien het spelletje nog niet verleerd te zijn en ging aan de haal met de cup met de grote oren. Een definitieve terugkeer in ons damwereldje zou ondergetekende op prijs stellen.

Door de afzegging van Martin moest Van den Bosch zichzelf op het laatste moment aan het deelnemersveld toevoegen om op een even aantal spelers uit te komen. Een driedubbele functie derhalve; naast organisator en arbiter dus ook nog speler. Ik zag hoe witspeler Van den Bosch vrijwel achteloos de volgende combinatie uitvoerde na 1...23-28? 2.34-29 28x48 2.29-23 18x29 3.30-24!! 29x20 4.38-32 27x38 5.42x33 48x31 6.36x09 14x03 7.25x05 W+. De charme zit hem natuurlijk in de derde zet van de combinatie.

De overige prijzen gingen naar Jan Terpstra, Aize Plantinga, Piet Dijkstra, Tjipke Smedinga, IJsbrand Haven, Hans van Dijk, Kerst Hoekstra en Peter Pippel. De rest van de aanwezigen bleven dit jaar met lege handen achter, maar zij krijgen ongetwijfeld volgend jaar weer een kans.
Wel werd de uitbater, de heer Tom Mulder, nog eventjes in de bloemetjes gezet. Alweer voor de zesde keer konden wij van zijn gastvrijheid gebruik maken. Ook mevrouw Mulder kreeg een fraai aandenken; achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw.Geen opmerkingen:

Een reactie posten