donderdag 8 maart 2018

Tallship...

Door Tjalling van Bosch

Het is al weer twee jaar geleden dat wij op dit blog aandacht besteedden aan het jaarlijkse (vijfdaagse) damevenement in Franeker, het International Draughts Event Fryslân Open. 
Afgelopen week organiseerde stichting W.F.D. (Worldchampionships Frisian Draugths) opnieuw het jaarlijks terugkerende evenement. 
Zoals gebruikelijk werden de voorronden (op woensdag, donderdag en vrijdag) op tallships gespeeld, die tevens dienst deden als onderkomen voor de buitenlandse deelnemers.

Genoeglijk . . . 

Toen we op de eerste dag een kijkje kwamen nemen, waaide er een schrale, snijdende, ijskoude wind over het dek.
Gelukkig pruttelde benedendeks het kacheltje genoeglijk en mocht dat niet
voldoende zijn, dan zorgden de hartverwarmende duels op het dambord voor
de rest.
Voor de duidelijkheid, het spel dat gespeeld werd, was dammen in de Friese
dam-variant (Fryske Spul of Oer Alles Hinne) en in deze tak van denksport zijn
snelle remises niet toegestaan!
Kortom er werd, elke partij weer, tot de laatste snik gestreden, wat vooral in het
eindspel voor onnavolgbare taferelen zorgde. 
Zowel op Toernooibase Dammen als op de site www.frisiandraughts.nl kunt u de strijd herbeleven. 

Deelnemers . . . 

Het deelnemersveld bestond uit grootheden uit de nationale en internationale
denksportwereld; natuurlijk waren er in eerste instantie de specialisten uit
Friesland zelf, de Grutmasters. 
Ook deden er grootmeesters uit 'onze' damvariant (het internationale dammen)
mee, alsook enkele schakers (en niet de minsten, zoals de Oekraïner Ivanchuk)
en dammers 'van de 64-velden' mee aan de voorronden.
Het toernooi in Franeker was tevens een voorwedstrijd voor het WK Fries Dammen, dat in augustus in (de culturele hoofdstad van Europa 2018) Leeuwarden plaatsvindt.
Kortom, men streed dus niet alleen voor de winst in het Franeker toernooi zelf.
Nadat de voorrondes waren afgerond, werden de twee finales opgemaakt.
De eerste groep van vier finalisten bestond alleen uit specialisten uit het Fryske spul en de andere groep bestond uit vier spelers uit andere denksporten.
Waar ik mij persoonlijk nogal over verbaasde was het feit dat de Afrikaanse
deelnemers op combinatief gebied zo achterbleven(!); daar zij juist in 'ons dammen'
uitblinken door geraffineerde slagzetten!

FRYSK . . . 

Daarnaast werd op zaterdag de voorronde van het wereldkampioenschap FRYSK
gespeeld, dat weer een andere vorm van Fries dammen betreft.
Anders dan in veel andere denksporten is het eindspel in het Fries dammen nog
een hele onderneming.
Het FRYSK is niet meer (en niet minder) dan 5 (basis-)schijven tegen 5, maar dat
is niet zo maar een slap aftreksel, nee dat is een sport op zich!
De mogelijkheden zijn bij tijd en wijle zo ondoorgrondelijk, dat de internationale
schaakgrootmeester Vasyl Ivanchuk halverwege de dag verzuchtte: "This is more
difficult than chess-endgames". 
Je zou denken, als argeloos denksporter, dat zo'n '5 tegen 5' toch snel uitgeanaly-
seerd moet zijn (al dan niet met behulp van 'de computer'), maar dat is niet zo!
De enorme complexiteit van het eindspel (in het Friese dammen) bezorgt de grootmeesters nog steeds de nodige hoofdbrekens.
Het voordeel van het FRYSK is, dat de deelnemers niet over openingstheorie hoeven te beschikken en ook het middenspel wordt dus overgeslagen.

Afsluiting . . .

Gedeputeerde Sietske Poepjes (voor zover wij weten geen familie van Iepie) reikte na afloop de prijzen uit aan Teake Kooistra (winnaar van het Friese klassement), Alexander Georgiev (winnaar van het internationale klassement) en Foeke Tiemensma (winnaar - en dus wereldkampioen - van het FRYSK).
Het denksportevenement in Franeker was een prachtig voorbeeld van de internationalisering van een traditionele Friese sport.

Post Scriptum . . . 

Stichting W.F.D. organiseert van 4 t.e.m. 14 april te Harlingen het Nederlands Kampioenschap Dammen Algemeen (in het internationale - 'ons' - dammen); hopelijk wordt dat evenement  net zo boeiend als de wedstrijden van afgelopen week in Franeker.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten