dinsdag 25 september 2012

DE GalkinDoor Tjalling van den BoschWit speelt en wint. Het bovenstaand probleem is gemaakt door Galkin.

Voor mij persoonlijk is dit probleem het mooiste dat ik ooit ben tegen gekomen. Ik geef de oplossing nog niet, zodat diegene die de oplossing niet kent eerst maar eens de stelling goed op zich in kan laten werken. Velen kennen de oplossing, maar ik weet (bijna) zeker dat men deze zelf niet gevonden heeft. Ik denk zelfs dat een heuse 'Grande Maitre International' deze niet zo maar kan vinden, misschien ook wel helemaal niet !!? Wie is toch de maker van al dit fraais ?

Ik heb eens een verhaal gehoord over deze Galkin, ik weet alleen niet meer van wie en ik weet ook niet of dit verhaal op waarheid berust, maar het verhaal luidt als volgt: Galkin was een Rus en zat, ruim 50 jaar geleden, in het Sovjet-leger. Op een gegeven ogenblik werd hij aangesteld om de grens te bewaken in Siberïe. Nou is dit gedeelte van Rusland (groter dan West-Europa en Noord-Amerika bij elkaar !) vrij onherbergzaam. Je wilt er niet wonen, laat staan dat je daar de grens wilt oversteken, dus had Galkin vrij weinig te doen, ook tijdens dienst-uren niet. Hedendaags vermaak (internet etc.) was niet voorhanden, maar gelukkig had hij een dambord en schijven meegenomen. Hij ging damproblemen maken, geen standaard-problemen, nee niet zomaar wat schijven op het bord en dan een fraaie rondslag en dito eindspel, nee hij zocht naar iets kunstzinnigs. Ik zie hem, in mijn fantasie, zitten in een kleine barak bij een houtkacheltje en de hele dag niets om handen. Als hij naar buiten keek, door het half bevroren raampje, zag hij hoe de wind de sneeuw over de Siberische steppe joeg. Gelukkig had hij een dambord, met als resultaat het bovenstaande (groot-)meesterstuk. Wat de 'Mona Lisa' werd voor Da Vinci of de 'Zonnebloemen' voor van Gogh werd het bovenstaande probleem voor Galkin. Ja maar wie is toch deze Galkin ? Inderdaad ben ik nog niet erg opgeschoten met het antwoord op deze vraag. Ik kwam dit probleem voor het eerst tegen (als puber) in een boekje van wijlen Philip de Schaap, met de fraaie titel "schaap over de dam". Op pagina 15 vermeldt hij de maker: W. Galkin uit Moskou. Daar heb ik een aanknopingspunt, wel schiet mij direct door het hoofd dat deze W. Galkin ook wel eens V. Galkin zou kunnen zijn. Vroeger hadden we het ook over Watseslaw (Tsegolev) en later werd dat Viacheslav, maar in ieder geval we hebben een W of een V. Wel schrijft Schaap over 'de Galkin': "Ik heb zelden iets zo geraffineerds op het dambord gezien en heb diepe bewondering voor de man die dàt heeft uigedacht".

Later kwam ik het probleem tegen in het boekje "dammen, de rol van de combinatie" van Harm Wiersma dat mede tot stand is gekomen door de medewerking van Auke Scholma en drs. Wim van der Kooij. Op pagina 106 wordt echter alleen de achternaam van de schepper vermeld. Wel schrijft Wiersma over 'de Galkin': "Het toppunt van vernuft, zwart heeft twaalf mogelijke verdedigingszetten, maar geen enkele is afdoende". Ook kwam ik de naam van Galkin tegen in het boek "Henk Smit, mijn leermeester en inspirator" van Ton Sijbrands. Op pagina 304 schrijft Sijbrands in de analyse van de partij Smit-Buesink: "Deze variant had Smit in zijn partij tegen de jeugdige Viktor Galkin (niet te verwarren met de veel oudere partijspeler-annex- problemist M. Galkin) toegepast". M. Galkin dan misschien, uiteindelijk leverde dit gegeven mij ook geen nieuwe aanknopingspunten op. Ik heb vervolgens toernooibase en turbodambase geraadpleegd, maar ook hier kom ik niet echt verder. Dus wat doe je dan tegenwoordig als je de identiteit van iemand wilt ontrafelen, juist je gaat googlen. Hoe ik ook zocht ik vond hem niet, tijd voor Derk Bolt (Spoorloos) . . . . Er zijn vast mensen die ik zou kunnen vragen, maar ik laat het hierbij, edoch reacties zijn welkom . . .

Oja, de oplossing: 34-30 (35x24) 50-44!!!
Om met Harm Wiersma af te sluiten: "Deze verbluffende constatering mag u zelf op haar waarheidsgehalte beproeven, het is echt waar!"

dinsdag 18 september 2012

Portugal open

Dammen maar ook fado & folklore

Door Tjalling van den Bosch

Nu al ruim een half decennia lang doe ik mee aan "Salou", waarover ik in een
eerder epistel berichtte.
Tot op heden heb ik verder nog nooit aan een ander groot meerdaagstoernooi
meegedaan, maar daar gaat verandering in komen.
In november (om precies te zijn van 1 tot en met 6) ga ik meedoen aan
het toernooi in Portugal.
Mijn voornaamste reden is dat het tegen die tijd wel weer . . . (de drie
puntjes staan voor de kortst mogelijke naam voor het vrouwlijk geslachtsdeel)
-weer zal zijn in ons natte kikkerlandje.
Een bijkomende reden is natuurlijk dat ik het dammen leuk vind en een weekje
vakantie ook nooit moet worden uitgepoetst als reden voor de reis naar het
Iberisch schiereiland.

Organisator van het toernooi is Theo Dijkstra, 10 jaar lang zat hij in het hoofdbestuur van de K.N.D.B., onder andere als jeugleider.
Hij was organisator van vele internationale wedstrijden in Nederland.
Hij werd vooral bekend als initiator van het fameuze "the Hague Open" en van het W.K. 1994 dat ook in Den Haag werd gehouden.
Tegenwoordig woont hij in Portugal, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus moest ook hier een toernooi uit de grond worden gestampt.

Theo organiseert dit toernooi, dat hij in 2009 in het leven riep, samen met zijn vrouw Betty en hoofdarbiter Martin van der Hout.
Op de site 'Portugal Open' staat: "Nice and strong but not too long" en "Draughts and an affordable holiday".
Dit laatste is zeker zo, na maandenlange onderhandelingen heeft Theo het voor elkaar gekregen dat men een kamer kan huren (aankomst 31 oktober en vertrek 7 november) en meedoen aan het toernooi voor slechts 90 euro!!
Na 15 augustus dient men overigens 105 euro te betalen, wat m.i. nog steeds spotgoedkoop is.
Dat is verder zonder maaltijden, maar voor een totaal bedrag van 265 euro heeft men, naast een kamer en meedoen aan het toernooi, ook nog eens 3 maaltijden per dag!!
Kortom ook voor de kleinere beurs is dit toernooi m.i. zeer toegankelijk.
Sommige sarcasten zullen zich afvragen of ze soms in een jeugdherberg worden gestopt!
Nee, nee de hotels die Theo aanbiedt hebben 3 á 4 sterren, dus dat schept hoge verwachtingen.

De andere quote klopt ook, in eerste instantie werden de toernooien gehouden in het lieflijke Santa Luzia, maar doordat het hotel en het speellokaal nogal ver uit elkaar lagen heeft Theo er dit jaar voor gekozen om uit te wijken naar Albufeira (bekend van vele reisprogramma's op de t.v.).
Niet te lang staat ook in de eerste quote en dat is duidelijk, in 6 dagen wordt het toernooi afgewerkt.
Dan het laatste gedeelte van de quote, sterk (bezet) en dit klopt ook.
In de eerste twee jaar (2009 en 2010) organiseerde Theo naast het open toernooi (gelijktijdig) ook een "Masters"-toernooi.
Het eerste jaar won voormalig wereldkampioen Guntis Valneris (Den Haag 1994!) en in 2010 verraste Jasper Lemmen vriend en vijand door de titel voor zich op te eisen voor Domchev en Ndjofang!
Het open toernooi ging in 2009 naar Cor van Dusseldorp (voor Domchev) en de twee
volgende edities waren voor Kalmakov.
Maar het gaat Theo zeker niet om de absolute top, hij wil ook graag veel dammers met een lage rating, want het moet vooral een vakantie zijn.
Theo voegt hier aan toe "hoe meer spelers met een lage rating hoe leuker het voor deze dammers wordt, want dan hoeft men het niet op te nemen tegen spelers met 500 á 600 ratingpunten meer".

Is er verder iets te doen voor de dammers en de niet dammende "meekomers" ?
Jazeker, men kan ten eerste een auto huren (via de organisatie) en zelf de omgeving verkennen.
Theo promoot verder shopping-excursies en ook bus- en boot-excursies, deze uitstapjes zijn te boeken via de Theo en hij benadrukt dat ook deze goed te doen is voor de "kleine beurs".
Verder kunnen feestgangers (eventueel onder begeleiding van de organisator zelf) de discotheken en andere uitgaansgelegenheden "onveilig" maken.

Verder valt nog te melden dat het aanvangs-tijdstip van de rondes mij zeer bevalt (15.00 uur).
Ook heeft Theo de "40-zetten regel" afgeschaft en heeft hij het P.P.R. ingevoerd.
Dit laatste verdient enige uitleg, maar het komt er op neer dat degene die de grootste prestatie heeft geleverd, waarbij wordt uitgegaan van je eigen rating, ook een aardige prijs op de kop kan tikken.

Ik heb er nu al zin in en kijk vooral uit naar de Fado-avond, zeg maar Andre Hazes op z'n Portugees.

maandag 10 september 2012

Bericht uit Hoevelaken

Waarom DamClub Huizum?

Door Tjalling van den Bosch

Onder deze kop schreef Hans Dammingh in "de Huizumer" nummer 56
een artikel over zijn lidmaatschap bij DamClub Huizum.
Hans was vanuit Fryslan "overgelopen" naar de provincie Utrecht.
Hij miste onze damclub enorm en zette de redenen hiervoor op papier.

Het stukje inspireerde mij tot het volgende:
Wat mis ik als ik geen lid ben van DamClub Huizum ?

Ten eerste is daar de locatie, Zalen Tivoli, in de "smoeke" Leeuwarder wijk,
welke vroeger een zelfstandig dorp was, Huizum.
De uitbater, Arie voor intimi, het personeel Stefan en Diana.

Dan zijn er de leden, welke door Dammingh is diverse groepen werden ingedeeld.
Ik doe nu een hernieuwde poging.

Strategici (van der Pal)
Combinatici (Talsma)
Problematici (Martens/Koops)
Esthetici (Stenekes)
Dramatici (Bart Visser)
Profetici (Adema Jan !?)
Provocatici (Heslinga)
Motorici (van der Laan)
Fietsfanatici (van der Tuin/Bart Visser)
Calculatorici (Kooistra/Feenstra)
Einspelcreaps (Spijkstra)
Zoethouders (Schotanus)
Ontwikkelaars (Bouma)
Drukdoende (van der Let)
Stuiterend (Bosgra)
Tijdnoodkwellers (de Vries/Nagel)
Geen vlees (Nagel)
Weinig vlees (van Kesteren)
Veel vlees (van den Bosch)
Omgooiers (Terpstra)
Hoop (van Dijk "bij ons kunt u miljonair worden !?")
Boksers (de Vos)
Rugbyers (J.T. Dekker)

Voorts zijn er mensen die al lang geleden zijn begonnen met het verschuiven
der stukken (Risselade/Brant Visser/Terpstra) en dammers die nog maar aan
het begin van hun carriere staan (van Kesteren/Bosgra/Bouwkamp/Bart Adema).
Herintreders (Langhout/de Vos) mensen die nooit zijn uitgetreden (Schotanus/
Brant Visser/Terpstra).
"Strak in het pak" (Bosselaar).
"Strak in het trainingspak" (Posthumus).
"Altijd op de achtergrond" (Kieffer/Veldhorst/de Visser).
"Altijd op de voorgrond"(Nijholt).
"We dammen ook voor Cornjum" (Land/Sloot).
"Met de paplepel ingegoten"(Stenekes/Talsma).

Dit alles kom je, in deze heerlijke verscheidenheid, alleen maar tegen bij DamClub Huizum. . . .
Elke donderdagavond ligt het voor het grijpen. gratis en voor niets !

We sluiten af met een curiositeit uit de hoek van de problematici.
In de onderstaande diagram ziet u (met enige goede wil) de letters D (van Damclub)
en H (van Huizum) staan. !
Dit "letterprobleem" wordt u aangeboden door Marten Martens.
Oplossing in verkorte notatie (Roel Bergsma zou trots zijn geweest):
8, 11, 294, 36, 3, (37), 31, 12.
Veel plezier in het nieuwe seizoen . . .