dinsdag 28 augustus 2018

Auke Spijkstra 1937 - 2018

Door Rein van der Pal

Op zondag 19 augustus overleed Auke Spijkstra. Hij was 81 jaar.
Zijn plotselinge dood kwam als een complete verrassing, want de tijd leek geen vat op hem te krijgen. Wie hem zag kon niet geloven dat hij de tachtig al gepasseerd was. Hij oogde vitaal en was op verschillende terreinen nog actief.
Auke was een trouw bezoeker van de onderlinge competitie van Damclub Huizum. Voor en na de partij kon je altijd een praatje met hem maken. Over dammen, bridgen, kaatsen, SC Heerenveen of de politiek. Daarbij bleek dat hij vaak goed geïnformeerd was en over een kritische geest beschikte. Onafhankelijk van anderen kwam hij tot zijn eigen gefundeerde oordeel. Niet iemand die je knollen voor citroenen kon verkopen.

Een damliefhebber in hart en nieren, geïnteresseerd in alle facetten van het spel. Jarenlang hield hij zich bezig met het correspondentiedammen en bij oploswedstrijden kwam je zijn naam regelmatig tegen. In de PFDB-er -het blad van de Provinciale Friese Dambond- redigeerde hij een eindspelrubriek. Zijn finest hour beleefde hij in 1974 toen hij met Damclub Huizum kampioen van Nederland werd.

Auke Spijkstra
Als dammer beschikte Auke over een gezonde positionele stijl met een (lichte) voorkeur voor klassiek spel. Ook in andere speltypes kon hij goed uit de voeten. Voor combinaties had hij een bijzonder oog. In zijn jonge jaren, toen hij zijn eerste schreden op het pad van de problematiek zette, zal hij dit ontwikkeld hebben.
Tot op hoge leeftijd bleek hij zelfs voor sterke dammers moeilijk te verslaan.

Hieronder in vogelvlucht enkele fraaie momenten uit zijn damcarrière.
In onderstaande partij bekroont Auke een feilloze strategie met een mooie combinatie.

B. van Oosterom - A. Spijkstra
(Clubcompetitie 1993)

Stand na 29.42-37 
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 6.34-29 23x34 7.39x30 10-14 8.32-28 18-23 9.37-32 20-24 10.41-37 16-21 11.44-39 12-18 12.31-27 21-26 13.40-34 07-12 14.30-25 01-07 15.34-29 23x34 16.39x30 18-23 17.43-39 11-16 18.50-44 17-21 19.44-40 07-11 20.49-43 12-18 21.37-31 26x37 22.42x31 21-26 23.47-42 26x37 24.42x31 08-12 25.39-34 14-20! 26.25x14 09x20 27.31-26 20-25 28.48-42 04-09 29.42-37 23-29!! 30.34x14 09x20 31.30x17 11x42 32.38x47 25-30 33.35x24 20x49 Wit geeft op.

A. Spijkstra - E. Heslinga
(Onderlinge competitie Huizum 1997)

Auke heeft in de diagramstand zijn hoop gevestigd op 1...21-26? om dan uit te halen met 2.34-30!! 26x46 3.39-34 24x35 4.34-29 23x34 5.27-22 18x27 6.32x25 46x23 7.44-40 35x44 8.49x09!! 
Toen de witspeler deze mogelijkheid na afloop van de partij aan z'n tegenstander liet zien, knipperde deze slechts met de ogen...
Het tweede gedeelte van deze combinatie met de slag 49x9 is buitengewoon chique.
A. Spijkstra - A.P. Kooistra
(Onderlinge competitie Huizum 1998)

Anne Piet Kooistra probeert een schijf op te halen met 1...23-29?, maar verliest na 2.34x23 25x34 3.42-37! 18x29 4.38-33! 29x49 5.28-23 19x28 6.32x23 49x21 7.26x39 een schijf en de partij.

Net als in het vorige diagram een mooi voorbeeld van de slagvaardigheid van Auke Spijkstra.

Problemist

Zoals gezegd begon Auke al op jonge leeftijd met het samenstellen van damproblemen. In het midden van de jaren 50 publiceerde hij in verschillende dagbladen zoals: De Leeuwarder Courant, De Zuid-Limburger, Het Parool en in het damperiodiek De Problemist.
Naast problemen produceerde hij ook miniaturen en eindspelen. Enkele eindspelen werden opgenomen in de Standaard-collectie 3 damschijven tegen 1 van K.W. Kruyswijk.

Auke laat wit in dit 46-5 motiefje winnen door:
1.39-34 28x50 
2.49-44 50x48 
3.30-25 48x30
4.35x13 18x09
5.32-27 21x32 
6.37x10 26x46
7.25x03 05x14
8.03x05.
Fraai!


Op 24 januari 2013 schreef Tjalling van den Bosch een blog over Auke Spijkstra, die u via nevenstaande link kunt bekijken; Auke Spijkstra
Verder verwijs ik naar de website van Damclub Huizum, waar voorzitter Sietse Nagel uitgebreid stilstaat bij zijn overlijden: Damclub Huizummaandag 6 augustus 2018

Vakantie...

Door Tjalling van den Bosch en Rein van der Pal

Beste lezers en lezeressen, afgelopen woensdag (1 augustus) ben ik naar De Beschte in Wageningen gegaan om wat (tweedehands)boeken te scoren. De autorit ernaar toe duurde mede door een flinke verkeersopstopping bijna 3 uur! Toen ik voor de winkel stond kreeg ik een nog onplezieriger bericht(!); het bleek dat de winkel tot 21 augustus gesloten is, wegens vakantie!
Op de site van De Beschte stond niets daarover vermeld; ik had het 's morgens nog gecontroleerd! Jammer natuurlijk, maar ach, iedereen is zo nu en dan aan een paar weken reces toe.
Daarna ben ik maar doorgereden naar Dieren, waar het Open NK Schaken thans plaatsvindt. Gelukkig kon ik daar mijn hart ophalen en wist ik een viertal mooie schaak(lees)boeken op de kop te tikken (nieuwe, dat dan wel weer). Dus veel leesplezier voor schrijver dezes; zelf stukjes schrijven gaat wat minder (of beter gezegd, helemaal niet!), vandaar dat de redactie heeft besloten om de maand augustus geen nieuwe epistels te plaatsen.
Vanaf september hopen wij u weer wekelijks te kunnen bedienen!

Eenzelfde ervaring als de penneleur had ik een paar weken geleden. Mijn vriendin stelde voor om een wandeling te maken rond de Langweerder Wielen, een meertje tussen Joure en Sneek. Op voorwaarde dat we in Langweer uitgebreid zouden koffiedrinken en ook langs antiquariaat De Boekensteun zouden gaan, leek me dat een goed plan. Zo gezegd, zo gedaan. Na de wandeling en de koffie kwamen we aan bij de laatst overgebleven tweedehands boekhandel van Zuid-West Friesland. Een heerlijke plaats voor boekenliefhebbers en sneupers. Maar wat denk je, gesloten! We liepen meteen door.
Thuis aangekomen bezocht ik meteen de website om de openingstijden te controleren, maar die werden  -merkwaardig genoeg- niet vermeld. De slagzin voor 23.00 uur besteld, de volgende dag in huis lijkt hier niet van toepassing. Maar ach, de huidige snelle digitale wereld en een overvol stoffig boekhandeltje waar de tijd lijkt stil te staan, passen ook niet bij elkaar.

Voor enig vertier bieden we hieronder ter oplossing vier composities aan van Tjalling Goedemoed.  Ze zijn ontleend aan het boekje 'Compositions Tj. Goedemoed", met als ondertitel:The beauty of the game of drauhgts, dat Tjalling in 1915 uitbracht.
Voor alle standen geldt wit speelt en wint.

Diagram 2
Diagram 1


Diagram 4
Diagram 3