dinsdag 28 augustus 2018

Auke Spijkstra 1937 - 2018

Door Rein van der Pal

Op zondag 19 augustus overleed Auke Spijkstra. Hij was 81 jaar.
Zijn plotselinge dood kwam als een complete verrassing, want de tijd leek geen vat op hem te krijgen. Wie hem zag kon niet geloven dat hij de tachtig al gepasseerd was. Hij oogde vitaal en was op verschillende terreinen nog actief.
Auke was een trouw bezoeker van de onderlinge competitie van Damclub Huizum. Voor en na de partij kon je altijd een praatje met hem maken. Over dammen, bridgen, kaatsen, SC Heerenveen of de politiek. Daarbij bleek dat hij vaak goed geïnformeerd was en over een kritische geest beschikte. Onafhankelijk van anderen kwam hij tot zijn eigen gefundeerde oordeel. Niet iemand die je knollen voor citroenen kon verkopen.

Een damliefhebber in hart en nieren, geïnteresseerd in alle facetten van het spel. Jarenlang hield hij zich bezig met het correspondentiedammen en bij oploswedstrijden kwam je zijn naam regelmatig tegen. In de PFDB-er -het blad van de Provinciale Friese Dambond- redigeerde hij een eindspelrubriek. Zijn finest hour beleefde hij in 1974 toen hij met Damclub Huizum kampioen van Nederland werd.

Auke Spijkstra
Als dammer beschikte Auke over een gezonde positionele stijl met een (lichte) voorkeur voor klassiek spel. Ook in andere speltypes kon hij goed uit de voeten. Voor combinaties had hij een bijzonder oog. In zijn jonge jaren, toen hij zijn eerste schreden op het pad van de problematiek zette, zal hij dit ontwikkeld hebben.
Tot op hoge leeftijd bleek hij zelfs voor sterke dammers moeilijk te verslaan.

Hieronder in vogelvlucht enkele fraaie momenten uit zijn damcarrière.
In onderstaande partij bekroont Auke een feilloze strategie met een mooie combinatie.

B. van Oosterom - A. Spijkstra
(Clubcompetitie 1993)

Stand na 29.42-37 
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 05-10 6.34-29 23x34 7.39x30 10-14 8.32-28 18-23 9.37-32 20-24 10.41-37 16-21 11.44-39 12-18 12.31-27 21-26 13.40-34 07-12 14.30-25 01-07 15.34-29 23x34 16.39x30 18-23 17.43-39 11-16 18.50-44 17-21 19.44-40 07-11 20.49-43 12-18 21.37-31 26x37 22.42x31 21-26 23.47-42 26x37 24.42x31 08-12 25.39-34 14-20! 26.25x14 09x20 27.31-26 20-25 28.48-42 04-09 29.42-37 23-29!! 30.34x14 09x20 31.30x17 11x42 32.38x47 25-30 33.35x24 20x49 Wit geeft op.

A. Spijkstra - E. Heslinga
(Onderlinge competitie Huizum 1997)

Auke heeft in de diagramstand zijn hoop gevestigd op 1...21-26? om dan uit te halen met 2.34-30!! 26x46 3.39-34 24x35 4.34-29 23x34 5.27-22 18x27 6.32x25 46x23 7.44-40 35x44 8.49x09!! 
Toen de witspeler deze mogelijkheid na afloop van de partij aan z'n tegenstander liet zien, knipperde deze slechts met de ogen...
Het tweede gedeelte van deze combinatie met de slag 49x9 is buitengewoon chique.
A. Spijkstra - A.P. Kooistra
(Onderlinge competitie Huizum 1998)

Anne Piet Kooistra probeert een schijf op te halen met 1...23-29?, maar verliest na 2.34x23 25x34 3.42-37! 18x29 4.38-33! 29x49 5.28-23 19x28 6.32x23 49x21 7.26x39 een schijf en de partij.

Net als in het vorige diagram een mooi voorbeeld van de slagvaardigheid van Auke Spijkstra.

Problemist

Zoals gezegd begon Auke al op jonge leeftijd met het samenstellen van damproblemen. In het midden van de jaren 50 publiceerde hij in verschillende dagbladen zoals: De Leeuwarder Courant, De Zuid-Limburger, Het Parool en in het damperiodiek De Problemist.
Naast problemen produceerde hij ook miniaturen en eindspelen. Enkele eindspelen werden opgenomen in de Standaard-collectie 3 damschijven tegen 1 van K.W. Kruyswijk.

Auke laat wit in dit 46-5 motiefje winnen door:
1.39-34 28x50 
2.49-44 50x48 
3.30-25 48x30
4.35x13 18x09
5.32-27 21x32 
6.37x10 26x46
7.25x03 05x14
8.03x05.
Fraai!


Op 24 januari 2013 schreef Tjalling van den Bosch een blog over Auke Spijkstra, die u via nevenstaande link kunt bekijken; Auke Spijkstra
Verder verwijs ik naar de website van Damclub Huizum, waar voorzitter Sietse Nagel uitgebreid stilstaat bij zijn overlijden: Damclub HuizumGeen opmerkingen:

Een reactie posten